De deur omkeren en terugplaatsen (31)

Laatst bijgewerkt 19/08/2021 11:39

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd.


De deur omkeren

 1. Zorg ervoor dat het toestel rechtop staat.

 2. Open beide deuren en verwijder de deuruitrusting (deurbakjes, etc). Sluit de deuren opnieuw.

 3. Gebruik een dunne schroevendraaier om de afdekking van het schroefgat (A) en de bovenste scharnierkap (B) te verwijderen. Leg ze even apart.


 4. Draai de schroeven van het rechter bovenscharnier los. Ondersteun de (bovenste) deur met je hand. Verwijder het bovenste scharnier, draai het om, schroef de schroeven en de pen erop. Leg het scharnier opzij.


 5. Til de bovenste deur voorzichtig uit het middelste scharnier om deze te verwijderen. Plaats de deur op een zachte ondergrond.
  Let op dat je geen sluitringen (rondellen) verliest die eventueel aan de deur blijven plakken.

 6. Draai de schroef (B) en het "stopblok" (A) los en schroef ze aan de andere kant van de deur vast.

 7. Draai de schroeven van het middelste scharnier los. Verwijder het middelste scharnier en leg het samen met de schroeven opzij.
  Let op dat je geen sluitringen (rondellen) verliest die eventueel aan de deur kunnen blijven plakken.


 8. Til de onderste deur voorzichtig uit het onderste scharnier om deze te verwijderen. Plaats de deur op een zachte ondergrond.

 9. Draai de schroef (B) en het "stopblok" (A) los en schroef ze aan de andere kant van de deur vast.

 10. Verwijder de gatafdekkingen van het middelste scharnier en plaats ze in de gaten aan de andere kant.

 11. Kantel het apparaat voorzichtig op een zachte schuimverpakking of soortgelijk materiaal om schade aan de achterkant van het toestel en de vloer te voorkomen.

 12. Verwijder beide stelvoetjes en draai de schroeven van het onderste scharnier los.


 13. Keer het onderste scharnier om naar de andere kant van het apparaat, schroef het vast met schroeven en installeer de stelvoetjes.

 14. Installeer de onderste deur door het onderste gaatje in de deur op de onderste scharnierpen te plaatsen. Draai de schroeven vast.

 15. Installeer het middelste scharnier aan de linkerkant van het toestel door de oorspronkelijke positie om te keren.

 16. Monteer het bovenste gaatje van de onderste deur op de middelste scharnierpen. Draai de schroeven vast.

 17. Installeer de bovenste deur door het onderste gaatje van de deur op de middelste scharnierpen te plaatsen.

 18. Zet het bovenscharnier aan de linker bovenzijde van het toestel. Ondersteun de deur met je hand en steek de scharnierpen in het bovenste gat van de bovenste deur. Draai de schroeven van het bovenste scharnier vast.

 19. Neem een scharnierkap (A). Installeer het op het bovenste scharnier. Plaats de schroefgatafdekking (B) rechtsboven op het toestel waar de schroefgaten zitten.


 20. Plaats de deurbakjes en andere deuruitrusting weer terug.

Wacht minimaal 4 uur voordat je het toestel weer aansluit op het elektriciteitsnet.