Hoe de afdichting vervangen (2)

Laatst bijgewerkt 4/08/2021 12:01

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd.


HOE DE DEURAFDICHTING TE VERVANGEN?


1) Duw de deurvergrendeling aan beide zijden naar beneden.


2) Trek de deur uit en leg deze op een veilige en zachte ondergrond.3) Trek de deurafdichting voorzichtig uit een hoek en doe hetzelfde voor de 3 andere hoeken.


4) Waarschuwing voor installatie!
De nieuwe afdichting moet volgens een bepaalde richting worden geplaatst.
Druk/duw op de afdichting om de zijde zonder magneet te vinden. De zijde zonder magneet voelt zachter aan dan de andere.


De zijde zonder magneet moet in de zijkant van de deur met de twee langste hoeken worden geplaatst. (rood omcirkeld)