Hoe een legger vervangen (1)

Laatst bijgewerkt 4/08/2021 16:30

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd.


Hoe een legger vervangen?


Om een legger uit het railcompartiment te verwijderen, verplaats je deze naar de positie waar de inkeping van de houten legger precies onder het plastic deel zit en til je deze vervolgens omhoog en eruit.

Herhaal de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om een legger terug te plaatsen.