Hoe het deurrubber demonteren en monteren (bovenlader)

Laatst bijgewerkt 23/09/2021 15:26

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd.


Hoe het deurrubber demonteren en monteren?


Zijpanelen

Word afbeelding importeren


Begin met het verwijderen van de zijpanelen zodat je bij alle verschillende onderdelen van de wasmachine kunt.

Draai de schroeven los waarmee het rechter of linker zijpaneel (apparaat van voren gezien) aan het achterpaneel is bevestigd.

Word afbeelding importeren


Word afbeelding importeren

Verplaats het zijpaneel naar de achterkant van de wasmachine zodat het paneel uit de bovenste geleiders kan worden verwijderd, aangegeven door de pijlen in de tekening.


Deurrubber

Verwijder de bedrading van de verschillende houders (aangegeven door de pijlen).

Word afbeelding importeren

Gebruik een schroevendraaier om de klem te openen en zorg ervoor dat je het deurrubber niet perforeert of de borgring breekt.

Verwijder het deurrubber en zorg ervoor dat de 2 bases niet kapot gaan.

Word afbeelding importeren


Bij het opnieuw in elkaar zetten:

Smeer de hele inlaatzitting waarin het deurrubber moet worden geplaatst.

Word afbeelding importeren

Smeer ook de zitting van het deurrubber die in de inlaat moet worden gestoken.

(Het onderste gedeelte wordt niet aangegeven door de pijlen omdat het verborgen is.)


Word afbeelding importeren


Word afbeelding importeren

Na het smeren van de twee zittingen, de inlaatzitting en de deurrubberzitting, zoek de positie van het referentiesymbool aan de rand van de inlaat.

Word afbeelding importeren

Plaats het deurrubber tussen de inlaat en de gelaste kuip.

Word afbeelding importeren

Plaats de twee referentiesymbolen zo dat ze overeenkomen.

Word afbeelding importeren

En steek het deurrubber in de inlaatzitting.

Word afbeelding importeren

Smeer het deel van de borgring dat in de deurrubberzitting moet worden gestoken, om hem stevig aan de gelaste kuip te bevestigen.

Word afbeelding importeren

Smeer de zitting van het deurrubber, aangegeven door de pijl.

Word afbeelding importeren

Plaats de borgring tussen het deurrubber en de inlaat.

Controleer of het rubber precies is ingebracht en of de referentie-inkepingen aan beide zijden correct zijn geplaatst.Word afbeelding importeren

Controleer of de borgring perfect op zijn plaats zit over de hele omtrek.

Verbind de twee uiteinden van de borgring.

Word afbeelding importeren

Draai aan met een waterpomptang (pas op dat je de ring niet breekt).

Herhaal de bovenstaande handelingen met de borgring die het deurrubber aan de inlaat bevestigt.